Contractonderwijs

Hogeschool Van Hall Larenstein biedt bij de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer de mogelijkheid tot het volgen van losse modules. Dit heet contractonderwijs. Heeft u interesse in deze opleiding, maar wilt u alleen specifieke kennis opdoen en hierover ook tentamens afleggen, dan kunt u zich inschrijven als cursist. (Hogeschool van Hall Larenstein gebruikt de term 'cursist' ter onderscheiding van een reguliere student).
Als cursist schuift u aan bij dat deel van het reguliere hbo-deeltijd onderwijs van Tuin- en Landschapsinrichting, waar u zich voor heeft aangemeld. U bent dan geen wettelijke student en heeft geen recht op bijvoorbeeld studiefinanciering.

Ons aanbod
U vindt ons aanbod van modules in het overzicht van onze trainingen en cursussen. Diverse modules zijn uitstekend als serie te volgen. Sommige modules vereisen specifieke voorkennis en ervaring. 

Inschrijving  
Heeft u belangstelling voor contractonderwijs? Meldt u aan via info.tc@hvhl.nl o.v.v. de naam van de module(s) die u wilt volgen. U ontvangt daarna het inschrijvingsformulier contractonderwijs. U vult dit in en mailt het ingevulde formulier samen met uw CV en een kopie van uw  paspoort of ID-card terug. De desbetreffende modulecoördinator beoordeelt vervolgens uw aanmelding en houdt een (telefonisch) intakegesprek met u als aankomend cursist.
Na akkoord van de modulecoördinator én als het inschrijfgeld is voldaan, wordt u ingeschreven als cursist.

Kosten en betaling
De kosten verschillen per module – afhankelijk van het aan de module gekoppeld aantal ECTS (studiepunten). Eén ECTS staat voor 28 uur studeren, inclusief het volgen van colleges. Na toelating tot het contractonderwijs ontvangt u een factuur. U dient deze binnen 30 dagen na dagtekening te hebben voldaan.

Tentamens / Toetsing
Als cursist neemt u deel aan het reguliere deeltijd programma Tuin – en Landschapsinrichting en legt u toetsen en eventueel hertentamens af op de tijdstippen die ook voor de reguliere studenten gelden. Is het resultaat van een tentamen een 6 of hoger, dan wordt hiervoor een certificaat afgegeven waarop het cijfer staat vermeld.
Op grond van dit certificaat kunt u, na inschrijving bij de reguliere opleiding Tuin- en Landschapsinrichting, een vrijstelling aanvragen bij de Examencommissie van deze opleiding.