Losse modules ad Voedingsmiddelentechnologie (Leeuwarden - Velp)

Maatwerk en zelf samenstellen: het volgen van losse modules bij de deeltijdopleiding associate degree (ad) Voedingsmiddelentechnologie.

Opzet deeltijdopleiding

Deze opleiding bestaat uit zeven onderdelen, waarvan enkele modules als cursist gedeeltelijk te volgen zijn. Elke module van omvat een periode van 9 weken en bestaat uit een combinatie van theorie- en praktijklessen. Het maken van bijbehorende opdrachten (bij werkgever) legt verbanden tussen de theorie en de praktijk. Elke module kent 9 EC (= 252 studiebelastingsuren).

Losse modules, 1ste jaar

Periode 1 - Basisvaardigheden
Uitvoer chemisch rekenen, analyse en statistiek (onderzoek)

Periode 2 - Procesoptimalisatie
Verzameling (bedrijfs)gegevens over de productie en het productieproces
Procestechnologie d.m.v. massabalansen, warmteoverdracht en vloeistoftransport
Wiskundige modellen
Optimaliseringsadvies

Periode 3 - Beheren van kwaliteitssystemen
Beheersing en beoordeling van kwaliteitssystemen, HACCP-plan
Microbiologie
Verduurzaammethoden

Periode 4 - Producttechnologie
Verbindingen in voedingsmiddelen
Structuur van functionele verbindingen
Rol van ingrediënten en procesomstandigheden
Bestudering productiemethodes

Losse modules, 2e jaar
Periode 2 - Productoptimalisatie
Invloed additieven en procesomstandigheden op producteigenschappen
Opzet applicatieonderzoek

Toelating

Je bent toelaatbaar voor het volgen van de losse modules als je een mbo-4 opleiding of havo met wiskunde A of B en scheikunde hebt afgerond met een diploma. 

Relevante werkkring

Een aanvullende eis voor het volgen van de losse modules is dat de cursist werkzaam is in een relevante werkkring (minimaal 0,5 fte op mbo-4 niveau). Dit is essentieel voor het uitvoeren van de integrale opdrachten in het werkveld van de huidige werkgever.

Certificaat

Na afronding van de module met een voldoende resultaat, ontvang je een certificaat. Met het volgen van alle losse modules binnen de opleiding heb je helaas geen recht op een diploma.

Kosten

De totale opleiding bij het volgen van losse modules komt uit op een studiebelasting van 9 EC per module. De kosten per module zijn € 1.575 voor het studiejaar 2021-2022. Per EVC zijn de kosten € 175. Afhankelijk van de betreffende module zijn er aanvullende kosten voor lesmateriaal, variërend tussen €25 tot €100. 

Meer informatie en aanmelding

Voor meer informatie, een persoonlijk gesprek of aanmelding als cursist kun je een e-mail sturen naar:
Martin Wijnia (cursuslocatie Leeuwarden)
Hilletje Beekman (cursuslocatie Velp)