Precisielandbouw agrarisch ondernemers

Hoe kun je als ondernemer op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van precisielandbouw en hoe kun je slim gebruik maken van de technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen. In deze cursus wordt ook aandacht besteedt aan het toepassen van precisielandbouw in de praktijk. De cursist kan zelf aan het werk met een of meerdere precisietechnieken en het maken van een taakkaart.

De cursus Precisielandbouw agrarisch ondernemers is onderdeel van het scholingsprogramma precisielandbouw Open Teelten, een gezamenlijk programma van groene hogescholen (HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool en Hogeschool van Hall Larenstein) en Wageningen Universiteit & Research/Wageningen Academy.

Inhoud

Het doel van de cursus is kennismaken met diverse vormen van precisielandbouw binnen het bedrijf. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we zien hoe taakkaarten, machinebesturing en data-analyse bij kunnen dragen aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Opzet van de opleiding

Met deze cursus bieden we ondernemers ruimte om kennis op te doen over precisielandbouw. Naast kennis kun je ook praktijkervaring opdoen. Zo ga je onder meer aan de slag met de nieuwste technieken en leer je hoe je met taakkaarten kunt werken.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Variabele toedieningen
  • Data lezen en data gebruiken in digitale omgeving
  • Taakkaarten
  • Werktuigbesturing
  • Precisielandbouw in relatie tot sluiten kringlopen en/of duurzame bedrijfsvoering
  • Precisielandbouw in relatie tot sluiten kringlopen en/of duurzame bedrijfsvoering
  • Monitoring effecten (vermindering emissie, opbrengsten, effect op biodiversiteit, etc.)

Data

De cursus bestaat uit 4 dagdelen van 8.30 - 17.00 uur:

Regio Noord:
Dag 1: 5 oktober
Dag 2: 12 oktober

Regio Zuid: locatie Vd Borne aardappelen, Postelsedijk 15 Reusel
Dag 1: 10 november
Dag 2: 17 november

Regio Oost:
Dag 1: 10 november
Dag 2: 17 november

2023
Agri Innovation Centre (AIC) in Dronten

Dag 1: 25 januari 2023
Dag 2: 1 februari 2023

Dag 1: 28 juni 2023
Dag 2: 5 juli 2023

Regio Oost:
Dag 1: 7 februari 2023
Dag 2: 14 februari 2023

Dag 1: 13 september 2023
Dag 2: 21 september 2023

Regio Noord:
Dag 1: 21 februari 2023
Dag 2: 7 maart 2023

Dag 1: 12 oktober 2023
Dag 2: 18 oktober 2023

Regio Zuid:
Dag 1: 7 februari 2023
Dag 2: 14 februari 2023

Dag 1: 18 oktober 2023
Dag 2: 25 oktober 2023


Praktisch 

Voor wie: De cursus Precisielandbouw agrarisch ondernemers is specifiek gericht op agrarische ondernemers die zich willen verdiepen in de mogelijkheden van precisielandbouw voor hun eigen bedrijf.
Voorwaarde voor deelname:  Voor deze cursus gelden geen specifieke toelatingseisen.
Certificering: Na succesvolle afronding van het traject ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname van de kennisinstellingen.

Aanmelden Klik hier!