Natuurinclusief Ondernemen

Boeren en natuur: een onlosmakelijke combinatie, volop in ontwikkeling én die nieuwe kansen biedt. In deze cursus werken we praktijkgericht aan de combinatie van de boerenpraktijk en de natuur waarin een goede economische onderbouwing een belangrijk uitgangspunt is.

De cursus Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw is onderdeel van het scholingsprogramma Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw, een gezamenlijk programma van de 4 groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland) en Wageningen Universiteit & Research/Wageningen Academy.

Inhoud

Het doel van de cursus is kennismaken met de mogelijkheden van natuurinclusief ondernemen binnen je bedrijf waarbij een duurzaam verdienmodel centraal staat. De focus ligt op het inspireren en het overdragen van kennis. Aan de hand van praktijkvoorbeelden onderzoeken we de mogelijkheden van natuurinclusief ondernemen om zo tot een toekomstbestendige bedrijfsvoering te komen.

Het gaat in de cursus om grondgebonden natuurinclusieve landbouw. Een agrarisch ondernemer heeft grond nodig om natuurinclusief te ondernemen.

Opzet van de opleiding

Met deze cursus bieden we ondernemers ruimte om kennis op te doen en innovaties toe te passen voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering met een duurzaam verdienmodel.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De motivatie om wel of niet de eerste stappen te willen zetten naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering.
  • De omgeving van het bedrijf en de maatschappelijke vragen die spelen. Waar liggen kansen om waarde te kunnen creëren?
  • Samenwerkingsmogelijkheden met diverse stakeholders om tot een natuurinclusieve bedrijfsvoering te komen.
  • Wat zijn mogelijke natuurinclusieve maatregelen en wat zijn de effecten ervan voor bodem, water, biodiversiteit en landschap?
  • Voorbeelden van financieel-economische aspecten van een natuurinclusieve onderneming gebaseerd op reeds beschikbaar onderzoek en best practices.
  • Een overzicht van netwerken en contact met collega-ondernemers (medecursisten) die met dezelfde thematiek bezig zijn om ook na het doorlopen van de cursus actief kennis uit te wisselen.

Naast theorie vindt tijdens de cursus ook een excursie plaats naar een inspirerende natuurinclusieve agrarische onderneming in de regio.

Tijdens de cursus wordt ruimschoots tijd besteed aan intervisie en is er de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen met medecursisten en collega’s uit de sector. Dat zorgt voor waardevolle inzichten en verruimd je blik.

De theorie wordt onder leiding van docenten behandeld en er wordt ingegaan op mogelijke (regionale) toepassingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven gebaseerd op praktijkvoorbeelden/best practises. Naast de fysieke bijeenkomsten is het mogelijk om via het online leerportaal kennis te nemen van relevante documenten. Dit is niet verplicht.

Data

De cursus bestaat uit 4 dagdelen van 13.30 - 16.00 uur en wordt op meerdere locaties gegeven:

Locatie HAS Hogeschool 's-Hertogenbosch:
Dag 1: Vrijdag 23 september
Dag 2: Vrijdag 7 oktober
Dag 3: Vrijdag 21 oktober
Dag 4: Vrijdag 4 november

Volgende cursus:
Dag 1: Vrijdag 2 december
Dag 2: Vrijdag 16 december
Dag 3: Vrijdag 20 januari
Dag 4: Vrijdag 3 februari

Locatie Aeres Hogeschool Dronten:
Dag 1: Donderdag 29 september
Dag 2: Donderdag 27 oktober
Dag 3: Donderdag 24 november
Dag 4: Donderdag 15 december

Locatie InHolland:
Dag 1: Donderdag 6 oktober
Dag 2: Donderdag 20 oktober
Dag 3: Donderdag 3 november
Dag 4: Donderdag 17 november

Locatie Van Hall Larenstein (Velp of Leeuwarden):
Dag 1: donderdag 28 september 2023
Dag 2: donderdag 12 oktober 2023
Dag 3: donderdag 26 oktober 2023
Dag 4: donderdag 23 november 2023


Praktisch 

Voor wie: De cursus Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw is specifiek gericht op agrarische ondernemers die zich willen verdiepen in de mogelijkheden om op het eigen bedrijf een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering te ontwikkelen met aandacht voor de economische effecten.
Voorwaarde voor deelname:  Voor deze cursus gelden geen specifieke toelatingseisen.
Certificering: Na succesvolle afronding van het traject ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname van de kennisinstellingen.

Aanmelden Klik hier!