Masterclass ‘Stikstof in de landbouw’

Deze online masterclass is bedoeld voor agrarisch ondernemers die meer willen weten over de achtergronden van de stikstofproblematiek en wat dit betekent voor hun bedrijf. De masterclass is bedoeld voor ondernemers uit alle sectoren (melkvee, intensief en landbouw). Het gaat om een eerste verkenning van het dilemma en inzicht in de uitdagingen die voor ons liggen. In deze masterclass worden de sprekers aangevuld met een mix van diverse video’s en er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Datum

De masterclass wordt gegeven op de volgende data. Je schrijft je in voor één van deze 2 data.
- 29 maart 13.00 - 16.00 uur Campus WUR Wageningen
- 7 april 13.00 - 16.00 uur Hogeschool Van Hall Larenstein

Programma

Vragen die aan de orde komen zijn: Wat speelt er? Wat is nu precies het probleem? En waarom ligt er een verantwoordelijkheid bij de agrarische sector? Tijdens de masterclass wordt  op hoofdlijnen inzicht gegeven in de theorie achter handelingsperspectieven die op bedrijfsniveau kunnen bijdragen aan het verminderen van de stikstofemissie.

Deskundigen nemen de deelnemers mee in feiten en cijfers, geven handreikingen en maken oplossingen bespreekbaar. De sprekers zijn:

  • Prof.dr.ir. Wim de Vries: hoogleraar bij de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen University & research.
  • Prof.dr. Oene Oenema: Werkzaam bij Wageningen University & Research, deels als bijzonder hoogleraar nutriëntenmanagement en bodemvruchtbaarheid.
  • Dr. Ir. Joost van den Borne: lector Healthy Farming aan HAS Hogeschool.
  • Henk Valk: Docent melkveevoeding bij Aeres Hogeschool Dronten.

Kosten

De masterclass is kosteloos voor agrarisch ondernemers, studenten en docenten.

Aanmelden

Meld je interesse voor deze masterclass via info.tc@hvhl.nl. Dan nemen we contact met je op.

Vlinder op landbouwgewas