Bedrijfscoach Precisielandbouw

Agrarisch ondernemers gebruiken steeds meer precisietechnieken. Zij willen graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van precisielandbouw. Hoe kun je als adviseur hen gericht helpen op het gebied van strategische bedrijfskeuze en precisielandbouw en hoe kun je ondernemers begeleiden bij het inzetten van deze precisietechnieken.

De Opleiding Bedrijfscoach Precisielandbouw is onderdeel van het scholingsprogramma precisielandbouw Open Teelten, een gezamenlijk programma van groene hogescholen Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool en Hogeschool van Hall Larenstein en Wageningen Universiteit & Research/Wageningen Academy.

Inhoud

Kennis (5 dagdelen): Tijdens de opleiding wordt relevante kennis over precisielandbouw aangeboden. Daarbij besteden we aandacht aan grondbewerking, variabel zaaien & poten, bestrijding ziekten & plagen, plaatsspecifiek bemesting, plaatsspecifieke gewasbescherming en de ontwikkeling taakkaarten.

Vaardigheden voor toepassing in de praktijk (3 dagdelen): Daarnaast wordt er gewerkt aan het toepassen van de kennis in de rol als coach. De toepassing vindt plaats in een veilige praktijkleeromgeving.

Opzet van de opleiding

Tijdens de opleiding wordt theorie aan praktijk verbonden middels praktijkvoorbeelden (best practises). Middels excursies bij pilot- en demonstratiebedrijven verschaffen we, ondersteunend aan de theorielessen, een diversiteit aan inzichten.

Na de opleiding:

  • Heb je als adviseur concrete aanknopingspunten om het gesprek met ondernemers te voeren rondom de technische vragen met betrekking tot precisielandbouw.
  • Heb je inzicht verkregen in toepassingsmogelijkheden van precisielandbouw.
  • Heb je voorbeelden aangereikt gekregen van precisietoepassingen waarmee je de ondernemer kunt adviseren op het gebied van een toekomstbestendige bedrijfsvoering op basis van reeds beschikbaar onderzoek en/of best practices.
  • Kun je passend advies geven aan verschillende type ondernemers en loonwerkers.

De opleiding wordt afgesloten met een examen over de theorie en een assessment van de adviesvaardigheden op basis van een schriftelijke opdracht. Dit is geen verplicht onderdeel.

Wil je weten of de opleiding bij je past? Volg het webinar op 1 september van 16.00 - 17.00 uur. Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected]

Over het webinar
In het webinar gaan we inhoudelijk in op de opleiding, voor wie het bedoeld is en de verwachte studiebelasting. Na dit webinar is twee werkdagen bedenktijd ingebouwd. De inschrijving kan dan nog kosteloos geannuleerd worden. Het webinar wordt ook opgenomen om eventueel later nog terug te kijken. Denk dan wel aan de termijn van twee werkdagen. Die geldt vanaf het moment dat het webinar live wordt uitgezonden. Een link naar het webinar wordt gedeeld via e-mail.

Data

De opleiding bestaat uit 8 dagdelen (inclusief een examendagdeel) van 08.30 - 17.00 uur.

2023
Agri Innovation Centre (AIC) in Dronten
Dag 1: 11 januari 2023
Dag 2: 12 januari 2023
Dag 3: 18 januari 2023
Dag 4: 25 januari 2023

Dag 1: 5 september 2023
Dag 2: 6 september 2023
Dag 3: 12 september 2023
Dag 4: 13 september 2023

Regio Oost:
Dag 1: 8 februari 2023
Dag 2: 9 februari 2023
Dag 3: 15 februari 2023
Dag 4: 16 februari 2023

Dag 1: 19 september 2023
Dag 2: 20 september 2023
Dag 3: 26 september 2023
Dag 4: 27 september 2023

Regio Zuid:
Dag 1: 8 februari 2023
Dag 2: 9 februari 2023
Dag 3: 15 februari 2023
Dag 4: 16 februari 2023

Dag 1: 3 oktober 2023
Dag 2: 4 oktober 2023
Dag 3: 10 oktober 2023
Dag 4: 11 oktober 2023

Regio Noord:
Dag 1: 22 februari 2023
Dag 2: 23 februari 2023
Dag 3: 8 maart 2023
Dag 4: 9 maart 2023

Dag 1: 3 oktober 2023
Dag 2: 4 oktober 2023
Dag 3: 10 oktober 2023
Dag 4: 11 oktober 2023

Praktisch 

Voor wie: De opleiding Bedrijfscoach Precisielandbouw is bedoeld voor adviseurs in de agrarische sector met een denk- en werkniveau op minimaal hbo-niveau. De opleiding kan worden opgenomen in het portfolio als voorbereiding voor een assessment voor het BAS-egister. 
Voorwaarde voor deelname: Voor deze cursus gelden geen specifieke toelatingseisen.
Certificering: Na succesvolle afronding van het traject ontvang je een certificaat van de kennisinstellingen. Indien je niet wilt deelnemen aan het examen, kan een bewijs van deelname afgegeven worden. De voucher vanuit de SABE-regeling kan dan alsnog ingezet worden. De totale investering blijft gelijk. Als adviseur heb je mogelijk de wens om jezelf te registreren in het BAS-register. Inschrijving in het BAS-register valt niet onder de verantwoordelijkheid van de groene kennisinstellingen. Een succesvol afgeronde opleiding biedt geen garantie op inschrijving in het BAS-register.

Aanmelden Klik hier!