Bedrijfscoach Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw

Boeren en natuur: een onlosmakelijke combinatie, volop in ontwikkeling én die nieuwe kansen biedt. De opleiding bedrijfscoach Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw is specifiek gericht op agrarische adviseurs die als bedrijfscoach Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw aan de slag willen om ondernemers te helpen bij de transitie naar natuurinclusieve bedrijfsvoering.

De cursus Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw is onderdeel van het scholingsprogramma Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw, een gezamenlijk programma van de 4 groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland) en Wageningen Universiteit & Research/Wageningen Academy.

Inhoud

Tijdens de cursus wordt relevante kennis over ondernemen met natuur aangeboden in de vorm van drie algemene modules over Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw. Daarnaast wordt er gewerkt aan het toepassen van de kennis in de advies- en coachpraktijk. De toepassing van de stof in een veilige leeromgeving met praktijkcasussen staat hier centraal. Je leert om het gesprek aan te gaan met ondernemers, hoe je ondernemers kunt helpen bij de eerste stappen/het maken van een transitieplan, hoe je ondernemers handelingsperspectieven kunt bieden, hoe je een bedrijf kunt analyseren en hoe je de intrinsieke motivatie van de ondernemer kunt ontdekken/aanwakkeren.

Wil je weten of de opleiding bij je past? Volg het webinar dat we op 1 september van 16.00 - 17.00 uur organiseren of wat je daarna kunt terugkijken. Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected]

Over het webinar
In het webinar gaan we inhoudelijk in op de opleiding, voor wie het bedoeld is en de verwachte studiebelasting. Na dit webinar is twee werkdagen bedenktijd ingebouwd. De inschrijving kan dan nog kosteloos geannuleerd worden. Het webinar wordt ook opgenomen om eventueel later nog terug te kijken. Denk dan wel aan de termijn van twee werkdagen. Die geldt vanaf het moment dat het webinar live wordt uitgezonden. Een link naar het webinar wordt gedeeld via e-mail.

Opzet van de opleiding

Tijdens de cursus wordt theorie aan praktijk verbonden middels praktijkvoorbeelden (best practises). Middels excursies bij pilot- en demonstratiebedrijven verschaffen we, ondersteunend aan de theorielessen, een diversiteit aan inzichten.

Na de cursus:

  • Heb je als adviseur concrete aanknopingspunten om het gesprek met ondernemers te voeren rondom de maatschappelijke vragen met betrekking tot natuurinclusief ondernemen.
  • Heb je inzicht verkregen in de samenwerkingsmogelijkheden met diverse stakeholders om op deze manier een natuurinclusieve bedrijfsvoering mogelijk te maken.
  • Heb je inzicht verkregen in mogelijke natuurinclusieve maatregelen en in het rendement ervan voor bodem, water, biodiversiteit en landschap.
  • Heb je voorbeelden aangereikt gekregen van financieel-economische vormen van een natuurinclusieve onderneming gebaseerd op reeds beschikbaar onderzoek en/of best practices.
  • Heb je een actueel overzicht van beleidsmatige ontwikkelingen en van bestaande en toekomstige beleidsinstrumenten voor de transitieopgave.
  • Kun je met een agrarisch ondernemer een open verkenning uitvoeren met het oog op toekomstbestendig ondernemen, aan de hand van de intrinsieke motivatie en maatschappelijke uitdagingen.
  • Kun je passend advies geven aan verschillende type ondernemers.

De opleiding wordt afgesloten met een examen over de theorie en een assessment van de adviesvaardigheden op basis van een schriftelijke opdracht. Dit is geen verplicht onderdeel.

Data

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten (en een (niet verplicht) examen dagdeel):

Locatie Van Hall Larenstein Leeuwarden of Velp (van 13.30 - 21.30 uur)
Dag 1: volgt nog
Dag 2: volgt nog
Dag 3: volgt nog
Dag 4: volgt nog

Optioneel examen: volgt nog

Locatie HAS Hogeschool, 's-Hertogenbosch (van 13.30 - 21.30 uur)
Dag 1: Donderdag 15 september
Dag 2: Donderdag 29 september
Dag 3: Donderdag 13 oktober
Dag 4: Donderdag 20 oktober

Optioneel examen: donderdag 17 november

Locatie Aeres Hogeschool Dronten (van 10.00 - 16.00 uur)
Dag 1: Dinsdag 20 september
Dag 2: Dinsdag 11 oktober
Dag 3: Dinsdag 15 november
Dag 4: Dinsdag 6 december

Locatie Inholland (van 10.00 - 16.00 uur)
Dag 1: Woensdag 14 december
Dag 2: Woensdag 18 januari
Dag 3: Woensdag 15 februari
Dag 4: Woensdag 15 maart


Praktisch 

Voor wie: De opleiding bedrijfscoach Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw is bedoeld voor adviseurs in de agrarische sector met een denk- en werkniveau op minimaal hbo-niveau. De opleiding kan worden opgenomen in het portfolio als voorbereiding voor een assessment voor het BAS-register.
Voorwaarde voor deelname:  Voor deze cursus gelden geen specifieke toelatingseisen.
Certificering: Na succesvolle afronding van het traject ontvang je een certificaat van de kennisinstellingen. Indien je niet wilt deelnemen aan het examen, kan een bewijs van deelname afgegeven worden. De voucher vanuit de SABE-regeling kan dan alsnog ingezet worden. De totale investering blijft gelijk. Als adviseur heb je mogelijk de wens om jezelf te registreren in het BAS-register. Inschrijving in het BAS-register valt niet onder de verantwoordelijkheid van de groene kennisinstellingen. Een succesvol afgeronde opleiding biedt geen garantie op inschrijving in het BAS-register.

Lees ook het testimonial.

Aanmelden Klik hier!