AutoCAD Basis

Is een onderdeel van de module visualisatietechnieken 1. Deze module maakt weer deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en wordt als leerlijn aangeboden maar het is ook mogelijk om te kiezen voor slechts één of enkele visualisatietechnieken.
Aan de hand van vakgerichte oefeningen leert de cursist de basisvaardigheden technisch tekenen met het programma AutoCAD. Aan het eind van de periode toont de student de opgedane vaardigheden tijdens een casustoets middels een eenvoudige technische constructie.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 609,00 vrij van BTW
Startdatum: oktober 2024
Cursusdata: volgen
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Werkvormen en studiebelasting
AutoCAD: 2 tot 4 uur computerpractica per week in periode 1 en periode 2.

Aanvullende toetsinformatie
Toets AutoCAD: Individuele toets (computertoets, cijfer), duur: 195 minuten. Toets in periode 2. Eventuele herkansing in periode 3.
De AutoCAD-toets betreft een vaardigheidstoets. De aanvullende voorziening "extra tijd" is voor studenten die hier via het decanaat voor in aanmerking komen, niet van toepassing.

Aanmelden

Je meldt je aan als cursist via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected]

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.