Webinar Waterlab van de toekomst

Datum 25-06-2021
Tijd 10:00 - 12:00
Organisator

Hogeschool Van Hall Larenstein

Locatie

De aard van de werkzaamheden en de omgeving van waterlaboratoria ontwikkelt zich snel. Enkele kernwoorden gerelateerd aan de huidige ontwikkelingen en trends zijn: (enorm veel) data, privacy, automatisering/robotisering, van chemische analyses naar effect-analyses, biologische samples en next generation sequencing.

De vraag is wat al deze trends betekenen voor:

  1. De wijze waarop (nieuwe) medewerkers op waterlaboratoria moeten worden opgeleid en getraind,
  2. De inrichting en infrastructuur van waterlaboratoria.

In een workshop gaan we met elkaar in gesprek in hoeverre deze trends nu al effect moeten hebben op het dagelijks handelen binnen de waterlaboratoria, maar ook in de manier waarop investeringen in mensen en apparatuur zou moeten plaatsvinden. Er wordt op deze wijze inzicht verkregen in de wijze waarop waterlaboratoria zich de komende tijd zouden moeten ontwikkelen en hoe onderwijs (mbo en hbo) hier aan kunnen bijdragen.

We nodigen professioneel geïnteresseerde managers, senior laboratorium medewerkers, directieleden, lectoren, opleidingsmanagers van waterlaboratoria en betrokkenen uit het laboratoriumonderwijs uit om deel te nemen aan het programma.

Programma

10.00    Opening door voorzitter Koos Oosterhaven (directeur Water Applicatie Centrum)

10.10    Waterkwaliteit - wat willen we weten, wat kunnen we meten?

Peter vd Maas (Hogeschool Van Hall Larenstein – lector duurzame watersystemen en WaterLab Noord)

10:30 Waterkwaliteit: spiegel van de samenleving

Marlies Kampschreur (Waterschap Aa en Maas, Programmamanager Puzzelen met Ruimte RegioDeal & Innovato

10:50 Belangrijke competenties en vaardigheden voor de medewerker van de toekomst

Marije IJszenga (Vitens; Teammanager Chemie)

11.10    Pauze

11.15    Break – Out sessies

In “break-out sessies” wordt in kleine groepen gediscussieerd en aanbevelingen gedaan over de (veranderende) rol van waterlaboratoria en welke richting belangrijk wordt geacht waarin deze zich zouden moeten aanpassen qua competenties van medewerkers en analyse systemen. De focus ligt dan met name op drinkwater en oppervlaktewater.

11.45    Terugkoppeling plenair en conclusies (door moderators) – 15 minuten

12.00    Afsluiting door dagvoorzitter

Interesse?

Wilt u deelnemen aan het webinar? Neem dan contact op met Koos Oosterhaven via koos.oosterhaven@hvhl.nl