Webinar Circulaire toekomst voor boer, producent en consument

Datum 16-06-2021
Tijd 09:00 - 12:30
Organisator

Hogeschool Van Hall Larenstein

Locatie

Woensdag 16 juni 2021 van 9.00 tot 12.30 uur delen studenten de resultaten van hun onderzoek naar nieuwe circulaire en duurzame systemen waarbij afval van organische grondstof wordt gebruikt voor nieuwe producten en waarde wordt gecreëerd voor regionale economie en maatschappij. Het webinar is in het Engels.

Tien internationale studenten hebben afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar het vormgeven van de transitie naar een circulaire en herstellende productieketen. Hierbij is gebruik gemaakt van een systemisch ontwerp waarbij alle grondstoffen hernieuwbaar worden ingezet o.b.v. natuurkunde, scheikunde en biologie. Het onderzoek is onderdeel van de minor International Business and Natural Resources Management.

Wat kunnen wij leren van wat de natuur al miljoenen jaren toepast? De natuur produceert geen afval. Water en nutriëntencycli blijven stromen binnen en tussen levende organismen en niet-levende materie. Met als resultaat een vitale ecologie als basis voor de economie en een gezonde maatschappij.

Aanmelden

Meld je aan voor het webinar 'Circulaire toekomst voor boer, producent en consument' via deze link.

Programma

08:45 - 09:00 Inloop met eerste kennismaking met de minor studenten en hun docenten
09:00 - 09:15

Welkom door Jaap Hulzinga (HVHL, opleidingsmanager Bedrijfskunde en Agribusiness en Internationale Business) en Pauline Drost (HVHL, coördinator minor International Business and Natural Resources Management)

09:15 - 09:30

Ronde 1 - presentatie resultaten door studenten

Regeneratief ecodesign: hoe de overvloed in jouw plaats te herstellen via technische, ecologische en sociale oplossingen en activiteiten?

09:30 - 10:00 Bespreken van de resultaten ronde 1 door studenten, docenten en deelnemers.
Wat is het potentieel van elke gepresenteerde oplossing?
10:00 - 10:15 Muzikaal intermezzo
10:15 - 11:00 

Ronde 2 – presentatie resultaten door studenten

Het ontwerp van een duurzaam en gesloten systeem in:
-aardappelschilafvalstroom voor verwerkingsbedrijf via composteerbare bioplastics (BERNN-project)
-linnen boodschappentas gemaakt van lokaal geteeld en verwerkt vlas (Waddenplasticsoepproject)
-afvalstromen uit vlas - textielketen via composteerbare bioplastics (BERNN-project en Wadden-plastic soep gecombineerd)

11:00 - 11:30

Bespreken van de resultaten ronde 2
Reflectie over het vertalen van dit systemische ontwerp naar de praktijk. Met betrokken studenten, lector Jerke de Vries; projectleider Biocas Marije Meijer (provincie Fryslân) Eileen Blackmore (directeur van House of design)

11:30 - 11:45 

Muzikaal intermezzo

11:45 - 12:15 

Hoe passen we duurzaam systeemdenken toe in het onderwijs? door Alexander Prinsen (Scope Matters en mede-bedenker van de minor International Business and Natural Resources Management)

12:15 - 12:30

Van lineaire ketens tot circulaire systemen door op natuur gebaseerde oplossingen.

12:30 - 12:45

Afsluiting door Pauline Drost

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het samenwerkingsverband van de Noordelijke Kennisinstellingen BERNN en BioCas to 100%, een EU Interregg project waarin biomassa wordt omgezet in bruikbare producten.