TRAILS Living Lab Event (online EU Maritime Day Event)

Datum 22-09-2021
Tijd 15:00 - 17:00
Organisator

TRAILS

Locatie

Een Living Lab voor het delen en bediscussiëren van kustverdediging zandsuppletie kennis en strategieën

Waar gaat gesuppleerd zand naar toe en wat zijn de ecologische en sociale effecten op een open kust? Het Amelander zeegat kan antwoorden leveren op deze vraag voor het TRAILS project. Het aanbrengen van (mega) zandsuppletie langs de kust zorgt voor kustbescherming, als pilot project is daarom in 2018 zandsuppletie aangebracht in het Amelander zeegat.

Om de kennis van de natuurlijke dynamica van het systeem te vergroten heeft het TRAILS project als doel instrumenten te ontwikkelen, testen en toe te passen die nodig zijn om  de effectiviteit en off-site reactie van zandsuppleties te kunnen voorspellen. De hoofddoelen van het project zijn:

  • Ontwikkelen van een op Luminescentie gebaseerde methode om de route van gesuppleerd zand te identificeren
  • Onderzoek van de effecten van suppleties op bentisch fauna
  • Ontwikkelen (en testen) van nieuwe simulatiebenaderingen om sediment te traceren
  • Ontwikkelen van een gedeelde kennis basis met stakeholders en
  • Ontwikkelen van een operationeel “Living Lab”

Onze ambitie is om een operationeel Living Lab te creëren met de betrokkenheid van alle relevante stakeholders. Wij geloven dat een Living Lab een rol kan spelen in duurzaam kustmanagement in kust gebieden.

Tijdens dit evenement zullen er verschillende korte presentaties worden gegeven die ingaan op de project doelen, aansluitend zal er een panel sessie zijn voor interactie met participanten.

Trails Living Lab Event is online en in het Engels. 

Meld je aan

Ben je geïnteresseerd in dit evenement? Meld je aan via deze link.