Studium Generale: Standard Operating Procedures voor de veehouderij

Datum 28-02-2019
Tijd 10:00 - 12:00
Organisator

het lectoraat Herd Management en Smart Dairy Farming

Locatie

Auditorium Van Hall Larenstein Agora 1 8934 CJ Leeuwarden Leeuwarden

Hoe kun je het management verbeteren?

Ter afsluiting van het Horizon 2020 project 4D4F (Data Driven Dairy Decisions for Dairy Farmers) organiseert het lectoraat Herd Management en Smart Dairy Farming een studium generale. Om het management op melkveebedrijven bewust te verbeteren en om calamiteiten bij personeelsuitval makkelijker op te vangen wordt protocollair werken steeds belangrijker. Deze protocollen, ook wel Standard Operating Procedures (SOP) genoemd, komen niet vanzelf tot stand. In het studium generale wordt  het proces van het bedrijfsspecifiek maken van SOP toegelicht en ervaringen uit de praktijk worden gedeeld en bediscussieerd.

Programma:

10:00   Opening
              voorzitter Gelein Biewenga (Van Hall Larenstein)
10.05    Hoe zijn SOP’s gemaakt in het 4D4F project,
              Kees Lokhorst (Van Hall Larenstein)
10.25    Verandert het werk van de AB Vakwerk bedrijfsverzorger bij gebruik van SOP’s
              Pieter van der Valk (AB Vakwerk)
10:45   Begeleiden veehouders (melkvee, geiten, schapen) om SOP’s in bedrijfsvoering
             in te passen
             Jef Aernouts (Farmdesk, Wim Govaers Advies)
11.05    Bewustwording & training met Serious Gaming
              Johan van der Meulen (8D-Games)
11.25    Demonstratie Van Hall Larenstein webservice voor SOP’s
              Jan Brouwer (Van Hall Larenstein)
11.35    Discussie
              Gelein Biewenga
11.55    Afsluiting
              Gelein Biewenga

Aanmelden kan via deze link  Deelname is gratis.

Voor eventuele vragen: Martin Wijnia; martin.wijnia@hvhl.nl