STUDIUM GENERALE - Groen Geld: Een vitale bodem spekt landbouw en klimaat

Datum 02-04-2024
Tijd 13:30 - 16:00
Organisator

Hogeschool Van Hall Larenstein

Locatie

Hogeschool Van Hall Larenstein Agora 1 8934 CJ Leeuwarden

Transitie naar een toekomstbehendige landbouw met een vitale bodem

Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen voor de landbouw in Nederland. Afgelopen jaar was (weer) een jaar met weersextremen en weerrecords. Het verdienvermogen van de boer staat onder druk. Daarnaast kan de weerbaarheid van onze landbouwbodems wel een vitaliteitsslag gebruiken.

AANMELDEN

Hoe kunnen boeren profiteren van duurzame landbouw? Hoe kan een gezonde bodem bijdragen aan een beter klimaat, een hogere opbrengst en een lagere milieubelasting? En welke kennis, innovaties en samenwerkingen zijn voor deze landbouwtransitie nodig?

Deze vragen staan centraal in het studium generale Groen Geld: een vitale bodem spekt de landbouw en het klimaat, dat op dinsdag 2 april 2024 van 13: 30 – 16:00 uur plaatsvindt op Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

Tijdens deze middag zullen drie inspirerende sprekers hun visie en ervaringen delen over de kansen en uitdagingen voor een vitale landbouw, klimaatverandering en duurzaam bodembeheer in de agrarische sector:

  • Emiel Elferink, lector Duurzaam Bodembeheer bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Hij zal het onderwerp aftrappen. En gaat in op wat betekent klimaatverandering voor de landbouw(bodems). Welke ontwikkelingen er in het (inter)nationale beleid zijn. En dieper ingaan op de ecosysteemdiensten van een gezonde bodem, zoals waterberging, biodiversiteit en koolstofopslag.
  • Geert-Jan van der Burgt, zelfstandig onderzoeker bodemvruchtbaarheid en specialist in stikstofbemesting. Hij gaat dieper in hoe boeren hun stikstofkringloop kunnen sluiten en hun bodemvruchtbaarheid kunnen verbeteren.  . Wat is er nodig om een vitale bodem te realiseren en welke kennis en kunde moeten hogescholen nog ontwikkelen om dat te realiseren.
  • Alex Datema, VHL alumni, melkveehouder en directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank. Hij zal ingaan op hun visie op de toekomst van de landbouw. Wat er nodig is om een transitie naar een toekomstbestendige landbouw te bewerkstelligen. Welke rol de bank daarbij speelt en welke kennis en innovaties vanuit onderwijs en onderzoek kan de bank daarbij gebruiken.

Na de lezingen is er ruimte voor discussie en interactie met de sprekers en de andere deelnemers. Dit wordt gedaan in verschillende interactieve werkvormen.

Dit studium generale is gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de transitie naar een toekomstbehendige landbouw met een vitale bodem.
Aanmelden kan via DEZE LINK.

We hopen je te mogen verwelkomen op 2 april!