Jaar van het bos - Wij kijken vooruit! | Inauguratie Ute Sass-Klaassen

Datum 13-06-2024
Tijd 10:00 - 17:00
Organisator

Hogeschool Van Hall Larenstein, Kennisprogramma Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer en Regieorgaan SIA

Locatie

Hogeschool Van Hall Larenstein Larensteinselaan 26a 6882 CT Velp

Aanmelden voor dit evenement Klik hier

Kennisprogramma Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer, Regieorgaan SIA en Hogeschool Van Hall Larenstein nodigen u uit voor een inspirerende dag die begint met een symposium en wordt afgesloten met de inauguratie van dr. Ute Sass-Klaassen.

Symposium

Er wordt druk gewerkt aan het bos voor de toekomst. Onderzoekers van diverse onderzoeks- en onderwijsinstellingen, beheerorganisaties en overheden bundelen krachten om bossen te revitaliseren, beheer strategieën te bediscussiëren, en meer  nieuwe bossen aan te leggen. Waar staan wij? Hoe is de verbinding tussen “de overstaanders” en de “verjonging en nieuw aanplant”?

Tijd voor een inspirerende dag met discussie, pitches, en ruimte voor kennisuitwisseling en verbinding.

Programma

10:00   Inloop met koffie & thee

10:30   Welkomstwoord organisatiegroep

10:40   Hoe ziet het bos van de toekomst eruit?
Gert-Jan Nabuurs (WEnR), Djoerd Ameschot (LNV) & Martijn Boosten (SBB) delen hun visie; moderatie: Marije Storteboom (Unie van Bosgroepen)

11:10   Hoe staat het met Revitalisering van bossen?
Etiënne Thomassen (Bosgroep Zuid Nederland) & Jasprina Kremers (Borgman Beheer Advies) over stand van zaken.

11:40   Monitoring van het bos van de toekomst
Mart Vlam (HVHL) & Koen Kramer (LandLife Company) – er valt veel te monitoren maar hoe gaan wij dit doen?

12.10   Uitnodiging Expositiemarkt

12:15   Expositiemarkt & demonstraties

12:30   Lunch

13:30   Doorkijk naar de toekomst
Silke Jacobs (WEnR) & Andries van Eckeveld (HVHL) over Bosontwikkeling tot 2060 en de vraag: is er nog ruimte voor houtproductie in NL?   

14.00   Bosonderwijs van de toekomst – studenten aan het woord!
Wat zijn de uitdagingen, waar werkt en wat werkt niet? MBO-HBO-WO bundelen krachten voor het bos van de toekomst.

14.30   Leerboswachterijen! Waarde voor onderwijs, onderzoek & praktijk (Martijn Boosten, SBB)
Ondertekening leerboswachterij overeenkomst SBB - WUR, HVHL, Yuverta

15:00   Afsluiting

15:05   Koffiepauze & Expositiemarkt

Inauguratie Ute Sass-Klaassen

Het symposium vormt een mooi kader voor de feestelijke inauguratie van dr. Ute Sass-Klaassen als lector Duurzaam Bosbeheer aan de Hogeschool van Hall Larenstein. Ute zal in haar inaugurele rede haar fascinatie voor bomen, bos en hout delen en de toekomstige onderzoekslijnen van haar lectoraat voorstellen. Uitdagingen omtrent bos zijn er in overvloed – samenwerking tussen onderzoek en onderwijs en interactie met de praktijk zorgt voor nieuwe ideeën. Wij kijken vooruit met actuele voorbeelden en wensbeelden over toekomstige bosontwikkeling.

15:30   Inaugurele rede
Door Ute Sass-Klaassen als lector Duurzaam Bosbeheer, HVHL

16.30   Inauguratie
Door Anneke Luijten-Lub, lid College van Bestuur, HVHL

17.00   Receptie

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door: