Gastcollege: Introduction Master River Delta Development

Datum 30-03-2021
Tijd 13:15 - 14:00
Organisator

Master River Delta Development Management

Locatie

We nodigen je uit voor een gastcollege over de Master River Delta Development Management op 30 maart (aanvang 13.15 uur). Dit college wordt in het Engels gegeven door Toine Smits, lector Sustainable Water Management bij Van Hall Larenstein en Radboud University en Jan Fliervoet, coördinator van de Master River Delta Development bij Van Hall Larenstein.

Gastcollege: Introduction Master River Delta Development

Water is de bron van al het leven. Het zorgt voor voedsel maakt transport mogelijk en is een belangrijke drager van biodiversiteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat water een belangrijke rol speelt in vele culturen. Toch valt het niet mee om het water duurzaam te beheren en te benutten. Zeker in het licht van klimaatverandering zijn de uitdagingen voor de volgende generaties groot. Afhankelijk van de geografische locatie krijgen we te maken met teveel water (overstromingen) te weinig water (waterschaarste) of vervuild water.

In de MSc River Delta Development gaan we dieper in op de oorzaken van deze problematiek maar leggen we vooral accent op de laatste inzichten hoe we deze complexe uitdagingen succesvol kunnen aanpakken. In een introductie college gaat Prof. dr. Toine Smits in op laatste technisch-inhoudelijke en niet-technische innovaties die ons als samenleving kunnen helpen bij de realisatie van duurzaam waterbeheer in verstedelijkte delta’s zoals Nederland. 

Meld je aan

Meld je hier aan voor het gastcollege op 30 maart om 13.15 uur!

Meer gastcolleges

De Master River Delta Development Management is een samenwerkingsverband van drie hogescholen; Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Zeeland en Van Hall Larenstein. Alle hogescholen geven dit jaar een gastcollege. Je kunt je hier aanmelden voor het gastcollege van Hogeschool Zeeland over wereldwijde delta’s op 22 februari.