11 februari 2021: Decanendag

Datum 11-02-2021
Tijd 09:00 - 11:00
Organisator

Van Hall Larenstein en NHL Stenden Hogeschool

Locatie

Welke veranderingen zijn er in het onderwijs voor komend studiejaar? Tijdens een online event wordt u geïnformeerd over de veranderingen bij NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein. Zorg dat u er bij bent zodat u uw leerlingen een goede begeleiding kan bieden tijdens hun studiekeuze.

Decanendag 2021 Naar aanmeldformulier

Verandering

Het onderwijs zag er afgelopen jaar in één keer anders uit. Leerlingen en studenten zaten thuis. Docenten verzorgden hun lessen online. Contactmomenten werden anders vormgegeven. Niet meer het praatje met een collega bij de koffieautomaat. Een hele verandering.

Na een paar maanden redelijk normaal onderwijs in het voortgezet onderwijs krijgen de leerlingen nu weer thuisonderwijs. Het hoger onderwijs biedt ook nog steeds onderwijs op afstand. Ondanks alle maatregelen proberen we alle studenten regelmatig te zien. Maar wat betekent dit voor uw leerlingen die straks gaan studeren?

Tijdens de Decanendag vertellen wij hoe wij als hogeschool het onderwijs hebben aangepast en wat dit betekent voor de studenten.

Programma

09.00 – 09.10 uur            Opening door Jan van Iersel (CvB Van Hall Larenstein) en Erica Schaper (CvB NHL Stenden)

09.10 – 09.15 uur            Studeren in coronatijd (filmpje)

09.15 – 09.45 uur            Keuze sessie

09.45 – 10.05 uur            Meet & Greet 1

10.10 – 10.30 uur            Meet & Greet 2

10.35 – 10.55 uur            Meet & Greet 3

10.55 - 11.00 uur             Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân

Keuze sessies

Tijdens deze Decanendag bieden wij twee parallelle sessies aan. U kunt tijdens de dag één sessie volgen.

  1. De overgang naar hbo

In deze sessie ga je in gesprek met een studentenpanel over de overgang naar het hbo. Eerstejaars studenten en leden van de studentenvereniging zullen vertellen over hun ervaringen van de overgang in dit bijzondere jaar. Freddy van Dijken, docent Management van de Leefomgeving, gaat met de studenten in gesprek met als leidraad de volgende vragen: Hoe verloopt de start? Hoe ervaar je dat als student? Wat doet de hogeschool aan het sociale contact tussen studenten onderling? Welke rol speelt de studentenvereniging hierin?
Uiteraard is er ook de mogelijkheid om jullie vragen aan dit panel van studenten te stellen.

  1. Aansluiting werkt

Ontwikkelingen op het gebied van een soepele overgang van zorgleerlingen naar het hbo.

In deze sessie vertellen twee studentendecanen hoe de weg van een leerling met een ondersteuningsvraag/functiebeperking uit het voortgezet onderwijs naar en in het hoger onderwijs eruit kan zien. Ze belichten de mogelijke voorzieningen en wat werkt voor verschillende studenten. Welke ontwikkelingen in het hoger onderwijs werken ondersteunend of juist niet voor studenten met een ondersteuningsvraag/functiebeperking.

Meet & Greet

Wat is nieuw? Tijdens de Meet & Greet met verschillende opleidingen wordt u bijgepraat over de veranderingen binnen deze opleidingen.  Uiteraard kunt u tijdens de Meet & Greet uw vragen stellen aan de betreffende opleidingen.

In de week voorafgaand aan de Decanendag krijgen de aangemelde deelnemers een overzicht van opleidingen die tijdens de Meet & Greet aanwezig zijn.

Over de Noordelijke Decanendag

De Noordelijke Decanendag wordt georganiseerd voor decanen uit het voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Ook studiekeuzeprofessionals als loopbaanbegeleiders en studiekeuzebegeleiders zijn van harte welkom. Om kennis te delen, elkaar te ontmoeten én te inspireren over actuele thema’s in het onderwijs. De Noordelijke Decanendag is een initiatief van de gezamenlijke hogescholen in Leeuwarden, te weten de NHL Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein.