Lectoren schakel

De lectoren van Van Hall Larenstein vormen een schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, de overheid en andere kennispartners.

Via haar lectoraten verbetert  Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) de kwaliteit van het onderwijs, met name door het uitwisselen van kennis met bedrijven en instellingen, waardoor we studenten meer toegepast praktijkonderzoek en toegang tot bedrijven kunnen bieden.