Shirley van de Voorde

"Het vogelonderzoek in Zuid-Afrika was een fantastische ervaring!"


Tijdens haar studie Kust- en Zeemanagement, liep Shirley van de Voorde stage in Zuid-Afrika, waar zij de African Black Oystercatchers en de Kelp Gulls bestudeerde. Ze wilde vooral weten wanneer deze vogels verstoring ervaren van mensen, voor en tijdens hun broedseizoen. "Dat valt namelijk samen met de zomervakantie in Zuid-Afrika", vertelt Shirley. "Deze vogels broeden graag op het strand waar ook toeristen komen."

Overlast
"Ik deed onderzoek in drie broedgebieden van beide vogels: Keurbooms Peninsula, Lookout Beach en Robberg. Allemaal broedgebieden in Plettenberg Bay, waar alleen Keurbooms Peninsula een beschermd broedgebied is. Het gebied is ook een populaire badplaats aan de Indische Oceaan. En wat blijkt uit het onderzoek? De vakantievierende Zuid-Afrikaan geeft overlast voor de vogels. Terwijl de vogels op het strand broeden, komen de Zuid-Afrikanen voor een kleurtje of een frisse duik!"

Onderzoek
Met behulp van 'trials' - onderzoek door middel van proeven - onderzocht ik op welke afstand de vogels verstoring ervaren. Daarbij lette ik op gedragingen zoals observeren, staan, lopen, vliegen, fluiten en aangevallen worden. Oystercatchers blijken alleen tijdens het broedseizoen gevoelig voor verstoring. Hoe vrijer mensen kunnen bewegen in het broedgebied, hoe langer de Oystercatchers van hun nest wegblijven. Bij de Kelp Gulls bleek er geen verschil te zijn. Zij reageren tijdens het broedseizoen niet anders dan ervoor of erna. Ook al zijn ze gewend aan mensen, ze blijven intens reageren."

Broedzones
"Het onderzoek was nodig om aan te tonen welke invloed de verstoring van mensen heeft op het gedrag van de vogels. De resultaten bieden betrouwbare gegevens voor het nemen van beschermingsmaatregelingen en moeten leiden tot betere wetgeving voor de broedgebieden. Met name voor de bedreigde Oystercatchers. Ik hoop dat er speciale broedzones komen, waarin de Oystercatchers ongestoord kunnen broeden."

Onderzoeksresultaten
"Het onderzoek deed ik samen met mijn medeonderzoekers Minke Witteveen en Mark Brown. Wij legden de onderzoeksresultaten vast in een wetenschappelijk artikel, genaamd 'Differential reactions to anthropogenic disturbance by two ground-nesting shorebirds'. Waarschijnlijk wordt dit onderzoek binnenkort gepubliceerd!"

Meer weten?
Opleidingsinformatie Kust- en Zeemanagement

Shirley met een jonge African Black Oystercatcher