Rosa en Merel

“We onderzochten hoe de vestiging van de bever in Friesland in goede banen geleid kan worden.”


Sinds augustus 2014 leeft er één bever in en rondom het Tjeukermeer. Deze bever is waarschijnlijk uit zichzelf naar Friesland gekomen. Vanwege zijn komst, en de verwachting dat er meer bevers komen, deden Rosa en Merel een afstudeeronderzoek in opdracht van It Fryske Gea

Conclusie
Rosa en Merel concludeerden: "Beheerders van natuur- en waterwegen kunnen anticiperen op mogelijke positieve en negatieve effecten van bevers. Door deze mogelijke effecten in kaart te brengen en tijdig af te spreken hoe hiermee wordt omgegaan, is overlast te voorkomen en ontstaat ruimte voor de bever in Friesland. Van te voren moet bijvoorbeeld duidelijk zijn wanneer een hol of dam als risico moet worden beschouwd en welke maatregelen dan zijn toegestaan."

Beversymposium
Naar aanleiding van dit onderzoek werd een heus beversymposium op Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) gehouden. "De kennis van verschillende belanghebbenden zijn gebundeld in een rapport en naar voren gebracht tijdens het symposium. Hierin hebben we ons advies aan It Fryske Gea en andere betrokken organisaties geformuleerd." 

Meer weten?
Opleidingsinformatie Diermanagement

Rosa en Merel tijdens hun beveronderzoek