Pádraic Nangle - Innovations in Food and Dairy Chains (master)

"Deze benadering van leren bevordert discussie en debat, terwijl je ook de mening van andere mensen leert begrijpen"

"IFDC is een boeiende master waarbij deelname in discussies tijdens lessen actief wordt gestimuleerd. Deze benadering van leren bevordert discussie en debat, terwijl je ook de mening van andere mensen leert begrijpen. Professionele en persoonlijke ontwikkeling spelen een grote rol in deze master en hebben me geholpen om mezelf beter te begrijpen, maar ook om met anderen in projecten samen te werken en te begrijpen hoe om te gaan met conflicten.

IFDC is een master die je uitdaagt om anders te denken, met een sterke focus op het bevorderen van verandering binnen de zuivelketen. Het programma moedigt je ook aan om te vragen waarom je veranderingen aanbrengt. Dit extra niveau van diepte is wat deze master onderscheidt van anderen. De werkdruk is hoog, maar omdat de onderwerpen betrekking hebben op actuele vraagstukken in de zuivelketen, is de werkdruk aangenaam.

Een ander aspect van IFDC dat het onderscheidt van andere masters is professionele ontwikkeling. Door reflecties en workshops word je je meer bewust van hoe je acties anderen beïnvloeden en ook hoe je jezelf effectief kunt promoten op de werkplek."