Mathijs Visser

"De food & agrisector leent zich uitstekend voor verduurzaming."


Mathijs Visser is na de opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness in Leeuwarden zzp'er geworden en werkt momenteel bij Biomassa Fryslân. "Ik ben projectleider binnen een haalbaarheidsstudie naar het opzetten van een pelletfabriek, die laagwaardige biomassa (snoeiafval) kan verwerken tot hoogwaardige kwaliteitspellets (duurzame lokaal geproduceerde warmte). Mijn afstudeerscriptie is zelfs genomineerd voor de Van Welderen Rengers Scriptieprijs 2017 en daar ben ik natuurlijk heel trots op."

Hoog niveau
Tijdens zijn studie werd Mathijs in het zonnetje gezet met de inmiddels welbekende 'Schouderklopje trui', omdat hij zijn stageopdracht bij Ekwadraat én zijn afstudeeropdracht bij Biomassa Fryslân op hoog niveau heeft gedaan. "Ik richtte me daarbij op de ontwikkeling van Nieuwe Business Modellen waarbij Duurzaam ondernemen centraal staat. Een thema dat tijdens de opleiding veel aandacht krijgt, omdat de food & agrisector zich uitstekend leent voor verduurzaming."

Studie en topsport
Daarnaast werd hij ook geprezen om de manier waarop hij zijn studie en het beoefenen van topsport wist te combineren. "Ik heb op hoog niveau geschaatst en bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) kreeg ik als sporter met NOC*NSF status de mogelijkheid om een sportcontract af te sluiten. Hierdoor kwam ik in aanmerking voor speciale regelingen met de mogelijkheid om mijn studie en sport te combineren."

Meer weten?
Opleidingsinformatie Bedrijfskunde en Agribusiness

Mathijs Visser afgestudeerde Bedrijfskunde en Agribusiness in Leeuwarden
Mathijs Visser ontvangt de schouderklopje trui