Laura van Zonneveld

"Ik ben verder gekomen dan ik ooit had durven dromen"


Laura van Zonneveld begon op het mbo, studeerde door aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en deed daarna een master. "Ik vond een kamer in een gezellig studentenhuis en startte met Applied Animal Sciences. Vanwege mijn gerelateerde mbo-vooropleiding, kon ik al snel doorstromen naar het tweede jaar. Het begin was erg spannend. De opleiding was geheel in het Engels en het niveau en de werkwijzen waren anders dan wat ik gewend was op het mbo. Toch ging het erg goed!"

Derde jaar

"In het derde jaar besloot ik de biologiekant op te gaan en de veehouderij voorlopig achter mij te laten. Ik startte een minor bij de Wageningen Universiteit in de richting biologie en dierwetenschappen. Het leek mij een perfecte combi om ook meer kennis op te doen over ecologie, natuurbehoud en anatomie. De minor op de universiteit was zeer pittig, maar opgeven deed ik niet en het lukte!"

Nieuw-Zeeland

"Vervolgens stortte ik mij op een kort project over het behoud van de Grutto in de Nederlandse agricultuur en vloog ik daarna naar Nieuw Zeeland om meer te leren over het foerageergedrag van de Jan-van-Gent. Daar heb ik in zeven maanden tijd ontzettend veel geleerd over het uitvoeren van veldwerk, het opzetten en begeleiden van wetenschappelijke projecten en het verwerken van data in een wetenschappelijke publicatie. Mijn afstudeerproject was wederom een combinatie tussen agricultuur en natuurbehoud, ditmaal een onderzoek naar de aanwezigheid van akkervogels op boerengrond."

Passie

"Mijn passie ligt bij natuurbehoud en een belangrijk onderdeel daarvan is educatie. Vandaar dat ik na mijn afstuderen heb gekozen om de docenten kopopleiding op Aeres Hogeschool Wageningen te volgen. Een ontzettend druk jaar waarin ik veel heb geleerd over het overdragen van kennis en het begeleiden van groepen."

Zweden

"Daarna verhuisde ik naar Zweden om een master in Applied Ethology and Animal Biology te volgen. Deze opleiding richtte zich op diergedrag, in-situ en ex-situ natuurbehoud. Tijdens mijn afstudeerproject heb ik de echo-locatiepatronen van tuimelaars onderzocht: informatie en technieken die zowel voor dolfijnsoorten in het wild als in gevangenschap erg nuttig kunnen zijn."

Op mijn pad

"In Zweden heb ik kort gewerkt als docent, maar ik ben daarna teruggekeerd naar Nederland. Ik had ontzettend geluk met de banen die ik vond; alle ervaring en kennis die ik heb opgedaan droegen hier veel aan bij. Momenteel werk ik als coördinator bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Hier bewaak en verbeter ik de kwaliteit van dierentuinen. Ik richt mij op onderzoek, educatie, welzijn en veiligheid. Daarnaast werk ik ook voor de Dierenbescherming en als freelance docent en auteur voor de LOI.
Ik heb nooit te ver vooruit gepland, maar ben meegegaan met wat er op mijn pad kwam en wat op dat moment het beste leek. Waar ik vandaag de dag ben, had ik nooit durven dromen toen ik net afstudeerde op het mbo!"

Meer weten?

Opleidingsinformatie Dier- en Veehouderij, Velp