Laura van Zonneveld

Na een succesvolle en erg gezellige open-dag was ik overtuigd: ik wilde verder studeren op Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). Na het vinden van een kamer in een gezellig studentenhuis startte ik met de opleiding Animal Husbandry: Applied Animal Sciences. Aangezien ik een gerelateerde mbo opleiding hiervoor had afgerond, mocht ik al na een paar maanden doorstromen naar het tweede jaar. Deze eerste maanden waren erg spannend. De opleiding was geheel in het Engels, en het niveau en de werkwijzen waren zeer verschillend van wat ik gewend was op het mbo. Toch ging het erg goed en vloog ik succesvol door alle projecten en examens heen.


In het derde jaar krijg je de mogelijkheid om een richting te kiezen, ik besloot de biologie kant op te gaan en de veehouderij voorlopig achter mij te laten. Ik startte een minor bij de WUR (Wageningen Universiteit) in de richting biologie en dierwetenschappen. Het leek mij een perfecte combi om naast de kennis die ik al had vergaard over de veehouderij, ook meer kennis op te doen over ecologie, natuurbehoud en anatomie. De minor op de universiteit was weer een hele ervaring op zich. Het vakkenpakket dat ik had gekozen was zeer pittig, maar opgeven deed ik niet, en na een aantal maanden was ook deze minor succesvol afgerond.

Vervolgens stortte ik mij op een kort project over het behoud van de Grutto in de Nederlandse agricultuur en vloog ik daarna naar Nieuw Zeeland om meer te leren over het foerageergedrag van de Jan-van-Gent. In Nieuw Zeeland heb ik 7 maanden gezeten en ontzettend veel geleerd over het uitvoeren van veldwerk, het opzetten en begeleiden van wetenschappelijke projecten en het verwerken van data in een wetenschappelijke publicatie. Na een zeer drukke tijd besloot ik mijn afstuderen even op pauze te zetten om een rondreis door Nieuw Zeeland en Australië te maken. Je bent maar 1 keer jong, toch!

Mijn afstudeerproject was wederom een combinatie tussen agricultuur en natuurbehoud, dit maal een onderzoek naar de aanwezigheid van akkervogels op boerengrond.

Ik vind natuurbehoud ontzettend belangrijk, en hier ligt dan ook mijn passie. Een belangrijk onderdeel van natuurbehoud is educatie. Vandaar dat ik na mijn afstuderen heb gekozen om de docenten kopopleiding op Aeres Hogenschool Wageningen te volgen. Een ontzettend druk jaar waarin ik veel heb geleerd over het overdragen van kennis en het begeleiden van groepen.

Na deze opleiding is er veel gebeurd in een korte tijd. Ik verhuisde naar Zweden om een master in Applied Ethology and Animal Biology te volgen. Deze opleiding richtte zich op diergedrag, in-situ en ex-situ natuurbehoud. Deze opleiding heb ik gericht op het onderzoek en het verbeteren van het welzijn in dierentuinen. Tijdens mijn afstudeerproject heb ik de echolocatie patronen van tuimelaars onderzocht, informatie en technieken die zowel voor dolfijnsoorten in het wild als in gevangenschap erg nuttig kunnen zijn.

In Zweden heb ik nog even gewerkt als science docent, maar uiteindelijk ben ik toch teruggekeerd naar Nederland. Hier heb ik ontzettend geluk gehad met de banen die ik heb kunnen vinden, alle ervaring en kennis die ik heb opgedaan in de afgelopen 8 jaar hebben hier ontzettend aan bij gedragen. Momenteel werk ik als coördinator bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, hier bewaak ik de kwaliteit van dierentuinen maar zorg er ook voor dat deze altijd verbeterd. Ik richt mij zowel op onderzoek, educatie, welzijn en veiligheid. Daarnaast werk ik ook voor de Dierenbescherming en als freelance docent en auteur voor de LOI waar ik mij bezig houdt met het ontwikkelen van een opleiding in hondengedrag en training.
Als ik zo terugkijk op wat er allemaal is gebeurd sinds de dag dat ik besloot door te leren aan HVHL, is dat ontzettend veel. Alle keuzen die ik na die dag heb gemaakt zijn goed uitgevallen. Ik heb nooit te ver vooruit gepland, maar mee gegaan met wat er op mijn pad kwam en wat op dat moment het beste leek. Dit is allemaal heel goed uitgevallen, en waar ik vandaag de dag ben had ik nooit durven dromen toen ik net afstudeerde op het mbo.