Jop van Oort

“Ik wil de groensector niet vanuit een commercieel bedrijf, maar vanuit de overheid bekijken”


De Brabander Jop van Oort (21) studeert sinds vorig jaar Management van de Leefomgeving aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Velp. Wat heeft hem hier gebracht, wat vindt hij leuk aan zijn studie en wat wil hij er later mee gaan doen? “Alle lessen die je krijgt zijn zinvol en sluiten aan bij wat je in de praktijk doet."         

Naar buiten
"We werken aan projecten en in de lessen zijn we bezig om ervoor te zorgen dat we die projecten goed kunnen uitvoeren.” Zo onderzoekt Jop het groen in een wijk in Arnhem, en kijkt hij of het voldoet aan de wensen van de bewoners en hoe het beter kan. “Ik vind het leuk dat we veel naar buiten gaan, zodat we kunnen zien hoe het er echt aan toegaat.”

Studiekeuze
Over zijn studiekeuze vertelt Jop: “Ik werk sinds drie jaar bij een hoveniersbedrijf. Ik werk graag in het groen, maar wil me er ook wat meer in verdiepen.” Zo kwam hij terecht bij de studie Management van de Leefomgeving, waar studenten onder meer leren hoe groen in de openbare ruimte wordt ingezet. “Je bent niet alleen maar in het groen, maar je hebt ook te maken met mensen. Die combinatie spreekt me aan.”

Stage
"Ondanks dat hij al wat werkervaring heeft, kijkt Jop uit naar zijn stage. “Ik ga stagelopen bij de gemeente Tilburg. Het lijkt mij interessant om de groensector eens niet vanuit een commercieel bedrijf, maar vanuit de overheid te bekijken.” Ook later wil hij zich graag blijven bezighouden met de natuur: “Ik denk niet dat ik mijn hele leven hovenier wil blijven, maar het lijkt me wel leuk om binnen een bedrijf of gemeente na te denken over de groenvoorziening. Dat is wat ik graag wil doen in mijn werk.”

Meer weten?
Opleidingsinformatie Management van de Leefomgeving, Velp

Jop van Oort, tweedejaarsstudent Management van de Leefomgeving in Velp
Jop van Oort, tweedejaarsstudent Management van de Leefomgeving in Velp