Jonathan van Ekris

"Niet alleen het hoe, maar ook het waarom"

“Na het behalen van mijn diploma Land- en Watermanagement aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) wilde ik meer leren over de mechanismen achter waterveiligheid in Nederland. In de bachelor hielden we ons vooral bezig met praktische uitdagingen op het gebied van land en water. In de master leer ik nu het watersysteem te begrijpen om er succesvol ingrepen in te kunnen doen. Dit gaat verder dan het berekenen van dijkhoogtes, faalkansen en -mechanismes. Je wordt aan het denken gezet over het waterveiligheidssysteem in zijn geheel en of het wel noodzakelijk is om in te grijpen. Als ik deze master afgerond heb, kan ik niet alleen de vraag beantwoorden ‘hoe’, maar ook ‘waarom’ we zouden ingrijpen in het watersysteem. “

Toekomstbestendige oplossingen
“Zo waren we het eerste semester bezig met de opgave op Schouwen-Duiveland. Hier spelen meerdere uitdagingen. Verzilting van het agrarische gebied, een verzadigde aquacultuursector op de Oosterschelde en dijken die die niet voldoen aan de norm. Een (gedeeltelijke) oplossing kan zijn om de dijken te verhogen en kwelschermen te plaatsen. Een oplossing vanuit een breder perspectief zou kunnen zijn om multifunctionele dijkzones in te richten. Hier kunnen zowel waterveiligheid, aquacultuur als zilte landbouw een plaats krijgen. Zo kunnen we werken aan meer integrale oplossingen die ook nog toekomstbestendiger zijn. Dat is wat de master River Delta Development mij leert: met een bredere blik kijken naar uitdagingen in de watersector.”