Danielle

"Dat mensen dieren houden puur voor gezelschap, wekt de meeste interesse bij mij"


Danielle heeft vijf maanden stage gelopen bij Dierenbescherming Noord-Overijssel in Zwolle. Hier heeft ze onderzocht en geïnventariseerd met welke gemeenten, opvangcentra en dierenartsenpraktijken, welke contracten en prijsafspraken zijn overeengekomen. Dit zorgde voor een beter overzicht met betrekking tot de inkomstenbronnen. Tijdens haar stage heeft Danielle handboeken voor de Centrale en de Dierenambulance (her)schreven en waar nodig  geactualiseerd.

Ondersteuning
Naast haar stageopdracht mocht ze mee ondersteunen bij veel andere werkzaamheden. Zo heeft ze vijftien keer de centrale overgenomen. Hierbij was ze verantwoordelijk voor het inkomende telefoonverkeer, dat voornamelijk betrekking had op dierennoodhulp. Zo had ze gemiddeld vijf telefoontjes per dienst, waarvoor ze ritten moest uitdelen aan één van de drie dierenambulances. Naast het (her)schrijven van handboeken heeft Danielle ook een artikel geschreven over weidekoeien en de eerste redactie gedaan van het regionale ledenblad. Bij het redactiewerk lag de focus op het controleren van de spelling en de consistentie van de lay-out op alle pagina’s.

Mens-dier
“Ik heb gekozen voor Gezelschapsdieren en Ondernemerschap, omdat dit werkveld veel betrekking heeft op gezelschapsdieren", aldus Danielle. "Daarnaast kunnen mens-dier relaties mij erg fascineren. Om even terug te gaan in de geschiedenis: door middel van drie basiseigenschappen van de mens zijn oerrelaties gelegd met het dier. De hongerige mens gebruikt het dier voor voedsel, de sociale mens houdt dieren voor gezelschap en de intellectuele mens gebruikt het dier voor wetenschapsbeoefening. Deze relaties zijn de bron voor de vele mens-dier relaties die we vandaag de dag kennen. Dat mensen dieren houden puur voor gezelschap wekt de meeste interesse bij mij."

Initiatief
“Het leuke en leerzame aan mijn stage was dat ik vrij werd gelaten om zelf problemen en kansen in de organisatie te zien en hier actief op te reageren, door bijvoorbeeld een stappenplan voor medewerkers te schrijven. Hierdoor heb ik geleerd om initiatief te tonen. Mijn stagebegeleider zorgde ervoor dat ik veel kon leren over interne zaken zoals werkwijzen en standpunten van de Dierenbescherming. Hierdoor voelde ik mij erg betrokken in het bedrijf.  De Dierenbescherming is een organisatie waar ik later graag zou willen werken.”

Meer weten?
Opleidingsinformatie Diermanagement