Daan Grobben

"Het onderzoek is erg leuk en je ziet veel 'gekke' dingen die je totaal niet zou verwachten"


Net als David, Friso en Elena, studeert Daan Grobben Diermanagement en voor zijn afstudeerscriptie doet hij onderzoek naar twee visdiefkolonies. Hij onderzoekt de relatie tussen het broedsucces en de prooitoevoer naar de kuikens. Eén van deze kolonies broedt op de grond in de Eemshaven, vlak aan zee. De andere broedt op het Nordwin dak in Leeuwarden en foerageert logischerwijs in zoet water.

Observaties
"Door middel van observaties ga ik kijken welke prooien worden aangevoerd voor de kuikens", vertelt Daan. "Ik let dan vooral op de grootte van de prooi en de soort. Deze twee gegevens ga ik koppelen en hieruit hoop ik een energy budget te kunnen maken en te kunnen verklaren waarom een kuiken het wel of niet gered heeft. De observaties worden in de Eemshaven gedaan vanuit een tent en in Leeuwarden met een observatiecamera of met een telescoop vanaf een brandtrap."

Broedsucces
"Mijn onderzoek maakt deel uit van twee al lopende onderzoeken. Het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit (KBB) doet al jaren onderzoek naar de broedende visdieven op het Nordwin college en wil weten wat de bijdrage is van deze kolonie ten behoeve van de Nederlandse populatie. In Eemshaven draagt mijn onderzoek bij aan een onderzoek van Altenburg & Wymenga, die kijken naar het broedsucces van de visdieven." 

Verplaatsing
"Omdat deze kolonie volgend jaar verplaatst gaat worden, moet er onderzoek gedaan worden om de compenserende maatregelen te kunnen controleren. Ook wordt hier gekeken naar het broedsucces van de visdieven, om dit te kunnen vergelijken met de noordse sterns die in dezelfde kolonie broeden. Hieruit kunnen we dan concluderen of één van de twee soorten het beter doet."

Gemotiveerd
"Mijn ervaring tot nu toe is dat het erg leuk is om zoveel in het veld te zijn. Je ziet veel 'gekke' dingen die je totaal niet zou verwachten als je je inleest over een soort. Deze ervaringen maken je steeds geïnteresseerder in de visdieven en ook steeds gemotiveerder om langer in het veld te zijn. Tenslotte geeft het mij een goed gevoel dat ik een bijdrage kan leveren aan de bescherming en het behoud van een kwetsbare diersoort in Nederland."

Meer weten?
Opleidingsinformatie Diermanagement