Annemarieke Spitzen

'De ene voet op kantoor, de ander in de klei'


Afgestudeerd Diermanager Annemarieke Spitzen is projectleider bij de stichting Ravon in Nijmegen. "De combinatie van gegevens verzamelen in het veld en deze analyseren met moderne technologie vind ik erg leuk om te doen."

Passie en kennis
"De resultaten van dit soort onderzoeken kunnen worden gebruikt bij het maken van een managementplan voor het gebiedsgebruik. De uitkomsten zijn soms verrassend. Meestal zijn de boeren de pineut, maar uit ons onderzoek in de Noordoostpolder blijkt bijvoorbeeld dat de rugstreeppad goed in het intensieve agrarische landschap gedijt. Het is erg stimulerend om bij de Stichting RAVON te werken. De mensen zijn hier erg gepassioneerd met hun werk bezig en beschikken over veel kennis. In de toekomst hoop ik mij verder te kunnen ontwikkelen in het onderzoek."

Praktijkgerichte hbo-opleiding
Toen ze van het vwo af kwam, vond Annemarieke de universitaire opleidingen te theoretisch en ging daarom op zoek naar een meer praktijkgerichte hbo-opleiding. Ze koos voor de opleiding Diermanagement bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), omdat het de enige opleiding was die zich specifiek richtte op non-productiedieren. Voor haar eerste stage deed zij onderzoek naar de bevers in het Nationaal Park de Biesbosch in opdracht van de Zoogdiervereniging VZZ. Haar tweede stage vond vervolgens plaats in Kenia, waar zij onderzoek deed naar witte neushoorns. Zij ging in 1998 voor haar afstudeeropdracht naar de Universiteit van Cambridge in Engeland waar zij onderzoek deed naar 'cattle-human interactions' (de invloed van menselijk handelen op het gedrag van groot vee).

Wetenschappelijk onderzoek
Na haar studie vertrok zij voor twee jaar naar Nieuw Zeeland om mee te helpen met een onderzoek naar skinks (hagedissen). Hier raakte zij voor het eerst geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek. Toen zij in 2001 terug in Nederland kwam, begon zij aan de studie Bos- en Natuurbeheer in Wageningen. Nog voordat ze klaar was met haar studie, kreeg ze van haar oude stagebieder bij de Zoogdiervereniging VZZ een baan aangeboden. Zij verliet de Zoogdiervereniging VZZ in 2005 om bij de Stichting RAVON aan de slag te gaan als projectleider.

Afwisselende baan
"Hoe voor mij een gemiddelde werkdag er uit ziet? Die heb ik eigenlijk niet! Daarvoor is mijn baan te afwisselend. Soms ben ik bezig met het opzetten van onderzoeken, andere keren stuur ik mensen in het veld aan, analyseer ik onderzoeksgegevens of geef ik workshops. Ik vergader met verschillende partijen, zoals bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen, bedrijven en overheidsinstanties. Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van een 'atlas van reptielen- en amfibieën in Gelderland'. Hierin wordt in kaart gebracht waar de verschillende soorten in Gelderland voorkomen. Tevens werk ik aan een ecologisch onderzoek naar de rugstreeppad in de Noordoostpolder. Ik ben van mening dat je geen goed onderzoek kan uitvoeren, als je niet af en toe in het veld werkt. Daarom sta ik zelf ook graag in de klei om veldwerk te doen en mensen te begeleiden."

Inventarisatie en soortbescherming
"RAVON staat voor 'Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland'. Het is één van de twaalf particuliere gegevensbeherende organisaties (PGO's) die sinds 1996 samenwerken in de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF). Deze PGO's verzamelen gegevens van alle in Nederland voorkomende soorten planten en dieren. De Stichting RAVON specialiseert zich op de inventarisatie en soortbescherming van reptielen, amfibieën en vissen. Dit doet zij onder andere door het publiek te informeren en te adviseren op basis van publicaties en onderzoeksresultaten.

Veel profijt
"Al is het inmiddels een tijdje terug, toch heb ik veel profijt gehad van mijn opleiding Diermanagement. Vooral toen ik in Wageningen ging studeren, merkte ik dat er veel onderwerpen waren die met elkaar overlapten. Vooral statistiek, internationaal natuurbeheer, populatie ecologie en onderzoekstechnieken waren nuttig. Maar de lat lag daar wel een stuk hoger en ik was blij met de extra ervaring die ik op de Universiteit van Cambridge had opgedaan. In de toekomst hoop mij verder te kunnen ontwikkelen in het onderzoek en te promoveren in de dierecologie."