Excursie voor scholieren

Locatie: Velp
Duur: 5 tot 6 uren
Vervoer: In de bus of met auto's waarmee u bent gekomen

 

We ontvangen u graag op onze locatie in Velp, zodat uw scholieren al iets van het studeren op een hogeschool kunnen meemaken. Na ontvangst volgt een 'echt' hoorcollege en werkcollege dat volledig aansluit bij het aardrijkskunde eindexamenonderdeel Ruimte voor Rivieren. De leerlingen gaan werken aan de casus 'Hoogwater in Arnhem' die hieronder kort wordt toegelicht. De les herhaalt alle stof die onderdeel is van het eindexamenprogramma en duurt circa 45 minuten.

Het grootste deel van het programma gaan we naar buiten. We bezoeken een uiterwaard waar alle aspecten van het rivierengebied goed zijn waar te nemen en te beleven. Zaken als winterdijk, zomerdijk, wielen, natuurontwikkeling, riviernormalisatie, landbouw, recreatie en steenovens komen allemaal aan bod. Door een kleine praktische opdracht in het veld verwerken de leerlingen alle informatie die ze hebben gekregen. Aan het eind van de dag bezoeken we nog het nieuwe doorlaatwerk bij Pannerden, een zeer belangrijk onderdeel van de regulering in de rivierafvoer van Nederland.

Casus 'Hoogwater in Arnhem'

Na een korte inleiding over het rivierengebied gaan uw leerlingen zelf aan de slag met een actueel probleem. Er wordt van uit gegaan dat het meer en onregelmatiger gaat regenen waardoor de rivieren meer water krijgen te verwerken. In principe hebben de rivieren nu te weinig ruimte. Deze ruimte is ingenomen door allerlei menselijke activiteiten: wonen, werken, transport, landbouw en recreatie. Uw leerlingen gaan zelf op zoek naar oplossingen op korte termijn als het water komt en er geen tijd meer is voor inspraakprocedures, ontwerprondes etc.. Voor de lange termijn gaan de leerlingen kijken hoe we kunnen voorkomen dat het zover komt, rekening houdend met mens en natuur.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze excursie kunt u contact opnemen met Dan Assendorp  of telefonisch via 026-369 58 05.